VOLKSWAGEN AG er et aktieselskab i henhold til tysk lovgivning med hovedsæde i Wolfsburg.

 

 

 

Administrerende direktør:

 

Herbert Diess

 

 

Direktion:

 

Herbert Diess
Oliver Blume
Gunnar Killian
N.N. (kommissarisch Ralf Brandstätter)
Jochem Heizmann
Andreas Renschler
Rupert Stadler
Hiltrud D. Werner
Frank Witter

 

Postadresse:

 

Berliner Ring 2

D-38440 Wolfsburg

Tlf.: +49-5361-9-0

Fax: +49-5361-9-28282

 

Kundeservice:

E-mail: kundenbetreuung@volkswagen.de

Tlf.: +49 1802 – 865 579 243 6

 

VOLKSWAGEN AG er registreret i handelsregistret ved byretten i Braunschweig i Tyskland under nr. HRB 100484. VOLKSWAGEN AG's momsnummer er DE 115235681.

Volkswagen AG leverer de udbudte informationsserviceydelser på grundlag af de generelle betingelser for brug af Volkswagen AG's internetplatform.

1. OPLYSNING I HENHOLD TIL DIREKTIV 1999/94/EF VEDRØRENDE BRÆNDSTOFFORBRUG OG CO2-EMISSION

De angivne værdier er udregnet efter de foreskrevne målemetoder. Målingerne gælder ikke for en bestemt, individuel bil, men skal kun anvendes til at sammenligne de forskellige modeller. En bils brændstofforbrug og CO2-emission afhænger ikke kun af bilens effektive udnyttelse af brændstoffet, men påvirkes også af kørestilen og af andre ikke-tekniske faktorer (fx eksterne betingelser).

Ekstraudstyr og tilbehør (udstyr, dæk etc.) kan ændre relevante bilparametre som eksempelvis vægt, rullemodstand og aerodynamik og påvirke bilens forbrug og præstationer ud over påvirkningen fra de vejrmæssige og trafikale betingelser.

Du kan få yderligere informationer om det officielle brændstofforbrug og de officielle, specifikke CO2-emissioner hos din Volkswagen partner.

2. YDELSER OG GARANTI I FORBINDELSE MED INORMATIONSSERVICEYDELSERNE

De informationer, der findes på disse websider, er blevet sammensat omhyggeligt af Volkswagen AG og står til rådighed for dig med en årsgennemsnitlig middelrådighed på 97,5 %. Informationerne er ikke retligt bindende. Volkswagen AG stiller ingen garanti, for så vidt angår de resultater, der kan opnås på baggrund af brug af informationerne, særligt i forhold til rigtighed, aktualitet og fuldstændighed samt i forhold til, om kvaliteten af informationerne lever op til dine ønsker og krav. Såfremt der forefindes oplysninger om biler på Volkswagen AG's websider, skal disse kun betragtes som omtrentlige. Der tages forbehold for ændringer i konstruktion og levering, ændringer i salgsbetingelser for nye biler samt prisændringer. Oplysninger om priser og standardudstyr, om lovmæssige, juridiske samt skatte- og afgiftsmæssige forskrifter og påvirkninger gælder kun for Forbundsrepublikken Tyskland. Billederne indeholder også tilbehør og ekstraudstyr, der ikke er en den af bilernes standardudstyr. En del af de informationer, som tilbydes med disse serviceydelser, gengiver Volkswagen ledelsens overbevisning. For så vidt det i forbindelse med disse informationer drejer sig om udsagn, der er rettet mod fremtiden, markeres dette som regel ved brug af ord som "forventer", "planlægger" og "tilsigter". Da fremtidige udviklinger er underkastet forskellige faktorer, som ofte er uforudsigelige, tages der forbehold for rigtigheden af udsagn, som er rettet mod fremtiden. En opdatering af disse udsagn vil blive foretaget af ledelsen efter dennes skøn. Børsinformationer, finansielle informationer, kurser, indekser, priser, nyheder, generelle markedsdata etc., som vises eller kan kaldes frem, er udelukkende beregnet til orientering for de besøgende på Volkswagens internetsider og er ikke tænkt som investeringsrådgivning eller anden form for anbefaling. For så vidt websiderne indeholder anbefalinger fra analytikere, påtager Volkswagen AG sig ingen ansvarsforpligtelse for disse, herunder især ikke for rigtigheden og fuldstændigheden af de antagelser og konklusioner, der ligger til grund for disse anbefalinger. Uanset hvad anvendelsesformålet end måtte være, bedes du venligst kontrollere informationerne, inden du anvender dem. Kun på konkrete forespørgsler kan der gives udtalelser af forpligtende karakter.

3. SÆRLIGE INFORMATIONSSERVICEYDELSER

Vær venligst opmærksom på, at nogle af de informations- og kommunikationsserviceydelser på Volkswagen AG's websider, som er etableret via særlige portaler, desuden er underlagt betingelserne for brug af den pågældende portal.

4. SERVICEYDELSER FRA PARTNERE

Nogle af informationsserviceydelserne leveres af vores partnere. Vær venligst opmærksom på, at det for disse serviceydelsers vedkommende er vores partneres forretningsbetingelser, der gælder, og at der med optagelsen af deres websider på Volkswagen AG's websider ikke er forbundet nogen anbefaling eller garanti. Volkswagen AG er ikke ansvarlig for dette indhold. For disse udbyderes vedkommende er der tale om udbydere, som ikke opfylder kontraktmæssige forpligtelser på vegne af Volkswagen AG.

5. LINKS TIL TREDJEMANDS SIDER

Volkswagen AG's websider indeholder links til websider, som drives af tredjemand. Volkswagen AG står ikke inde for de sider fra tredjemand, som kan nås via links, og er ikke ansvarlig for indholdet på disse sider.

6. TILLADT BRUG AF SERVICEYDELSERNE

Ved brug skal du være opmærksom på ophavs-, navne- og varemærkerettigheder samt tredjemands andre beskyttede rettigheder. Beskyttet er for eksempel alle Volkswagen AG's websider inklusive viste billeder, musik og varemærker som "Volkswagen" og "Golf". Dette gælder også for beskyttede rettigheder for selskaberne i Volkswagen koncernen. Disse websider samt disse betingelser for brug skal ikke opfattes som en licens eller en anden ret til Volkswagen AG's beskyttede rettigheder. Du forpligter dig til at undlade enhver form for misbrug af serviceydelserne, herunder især ikke at omgå nogen sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med informationsserviceydelserne, ikke at anvende udstyr eller afvikle programmer, som medvirker eller kan medvirke til beskadigelse af udstyret eller til funktionssvigt hos Volkswagen AG, herunder især som følge af ændringer af den fysiske eller logiske struktur for Volkswagen AG's server eller netværk eller for andre netværk, ikke at integrere informationsserviceydelserne eller en del af disse i andre webtilbud, hverken private eller kommercielle, eller at anvende serviceydelserne i kommercielt øjemed.

7. INDVILLIGELSE I BRUG AF COOKIES

Volkswagen AG bruger cookies, når du besøger vores websider. Du kan selv bestemme brugen og omfanget af cookies med dine computerindstillinger (normalt i internetbrowseren, fx Internet Explorer; yderligere informationer vedrørende dette kan du finde under Tekniske krav). Volkswagen AG går ud fra, at du er indforstået med brugen af cookies, hvis din browser tillader dette. I vores databeskyttelseserklæring kan du få mere information vedrørende databeskyttelse.

8. LINKS PÅ VOLKSWAGEN AG'S SIDER

Det er tilladt at oprette hyperlinks til startsiden for Volkswagen websider som fx www.volkswagen.de, hvis linket fører til en fuldstændig ny indlæsning af den side, som der henvises til, og den intenderede side i den forbindelse ikke indlæses i en ramme (frame), Volkswagen AG inden for 24 timer, efter at linket er blevet oprettet, underrettes herom via en e-mail til adressen links@vw-online.de, det på den måde, hyperlinket er udformet på, tydeligt fremgår, at det drejer sig om et sådant link/at der på den side, hvorfra der linkes, enten anvendes formuleringen "Link til Volkswagen AG" eller overskriften på den pågældende side fra Volkswagen AG, som der henvises til, sammen med formuleringen "Link til Volkswagen AG". Links, der afviger herfra, skal godkendes af Volkswagen AG, inden de oprettes. Volkswagen AG forbeholder sig ret til at forbyde oprettelsen af links, på trods af at ovenstående krav er overholdt.

9. JURIDISK ANSVAR

Volkswagen AG hæfter, hvis der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed i henhold til produktansvarsloven, og for garantiforpligtelser, som Volkswagen AG udtrykkeligt har indrømmet. Foreligger der simpel uagtsomhed, hæfter Volkswagen AG kun ved misligholdelse af en væsentlig pligt, hvor erstatningskravenes størrelse er begrænset til summen af de skader, som var forudsigelige.

10. SIKKERHED VED AFSENDELSE AF MEDDELELSER TIL VOLKSWAGEN AG

Ønsker du at sende en e-mail til Volkswagen AG fra din private e-mailkonto, skal du være opmærksom på, at du på grund af internettets tekniske struktur skal træffe dine egne forholdsregler for at sikre fortroligheden og integriteten af e-mailens indhold. Til dette formål kan du fx anvende almindelig krypteringssoftware.

Ønsker du at sende en e-mail direkte fra Volkswagen AG's kontaktområde, skal du være opmærksom på, at disse data overføres ukrypteret, og der derfor ikke kan gives nogen sikkerhed for fortroligheden og integriteten for e-mailens indhold.

11. ÆNDRING AF YDELSESOMFANGET OG BETINGELSERNE FOR BRUG

Volkswagen AG forbeholder sig ret til til enhver tid at udvide eller reducere serviceydelsen eller en del heraf eller at ændre funktionaliteter. Internettets hurtige udvikling gør det nødvendigt, at vi fra tid til anden foretager tilpasninger af disse betingelser for brug. Vær derfor altid opmærksom på den nyeste version af betingelserne for brug.

12. RETSVALG

I forbindelse med anvendelse af serviceydelser samt disse betingelser for brug finder tysk ret med undtagelse af bestemmelserne vedr. kollision anvendelse.

ANVENDELSESBETINGELSER OG DATABESKYTTELSESERKLÆRING.

DATABESKYTTELSESERKLÆRING

Beskyttelsen af dit privatlivs fred, når du anvender vores websider, er meget vigtig for os. Derfor giver vi dig i det følgende detaljerede informationer om indsamling af anonyme og personrelaterede data.

1. ANONYM DATAINDSAMLING

Du kan principielt besøge Volkswagen AG's websider uden at meddele os, hvem du er. Vi får kun informationer om navnet på din internetudbyder, om den webside, som du besøger os fra, og de websider, som du besøger hos os. Disse informationer bearbejdes ud fra statistiske formål. Du som enkeltbruger forbliver anonym.

2. INDSAMLING OG BEARBEJDNING AF PERSONRELATEREDE DATA

Personrelaterede data indsamles kun, hvis du på eget initiativ meddeler dem til os, fx for at gennemføre en aftale, en rundspørge eller ved registreringen til personaliserede tjenester. Inden for rammerne af de personaliserede tjenester fra Volkswagen bliver dine registreringsdata under forudsætning af din godkendelse anvendt til reklame- og markedsanalyseformål samt til en behovstilpasset udformning af elektroniske tjenester. Desuden vil der i tilfælde af din godkendelse på baggrund af de indsamlede informationer under dine besøg på Volkswagen portalerne blive sammensat en brugerprofil for at kunne tilbyde dig reklame, der er tilpasset personligt til dig.

Disse data overføres i krypteret form for at modvirke misbrug af dataene fra tredjemands side.

3. ANVENDELSE OG VIDEREGIVELSE AF PERSONRELATEREDE DATA

De personrelaterede data, der indsamles i forbindelse med websiderne fra Volkswagen AG, vil uden din godkendelse kun blive anvendt til kontraktafvikling og bearbejdning af dine forespørgsler. Derudover anvendes dine data til reklame- og markedsundersøgelsesformål samt til en behovstilpasset udformning af Volkswagen AG's elektroniske tjenester, men kun hvis du på forhånd har givet tilladelse hertil. Anvendelse af dine data til reklame, der er tilpasset personligt til dig, vil ligeledes kun finde sted, hvis du giver tilladelse hertil. Da din tilladelse til anvendelse af dine data til de førnævnte formål også kan omfatte videreformidling af dine data til selskaberne i Volkswagen koncernen og til de Volkswagen partnere (forhandlere og værksteder), som du har valgt, kan dine data også blive videregivet til disse steder. Derudover vil de ikke blive videregivet til tredjemand i øvrigt.Du kan naturligvis til enhver tid tilbagekalde din tilladelse med virkning for fremtiden.Hvis du har yderligere spørgsmål til emnet "databeskyttelse hos Volkswagen", kan du finde svarene i vores FAQ (en liste med ofte stillede spørgsmål og tilhørende svar). Derudover kan du få informationer om dine data og sende kommentarer via e-mail til Volkswagen kundeservice på følgende e-mailadresse:

info-datenschutz@volkswagen.de

Vælg din model:

e-up!
Polo
e-Golf
Golf GTE
Golf Variant
Golf Sportsvan
Beetle
Beetle Cabriolet
Touran
Den nye Tiguan
Passat
Passat GTE
Passat Variant
Passat GTE Variant
Sharan
Arteon

Volkswagen Erhvervsbiler:

Caddy
Transporter
Multivan
California
Caravelle
Amarok
Crafter Kassevogn
Crafter Chassis

Vælg din model:

e-up!
Polo
e-Golf
Golf GTE
Golf
Golf GTI
Golf GTD
Golf R
Golf Variant
Golf Sportsvan
Beetle
Beetle Cabriolet
Touran
Den nye Tiguan
Passat
Passat GTE
Passat Variant
Passat GTE Variant
Sharan
Arteon

Volkswagen Erhvervsbiler:

Caddy
Transporter
Multivan
California
Caravelle
Amarok
Crafter Kassevogn
Crafter Chassis