Porsche Croatia d.o.o. - generalni zastupnik za marku Volkswagen

Poštanska adresa: Zagrebačka 117, HR- 10 410 Velika Gorica

Tel: + 385 1 62 69 111

Fax: + 385 1 62 24 052

Email: info@porschecroatia.hr

Porsche Croatia d.o.o. je upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 080284872.

Matični broj poslovnog subjekta: 1435396.

Tvrtka kod koje se vode pravni računi: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb

Broj računa Porsche Croatia: 2484008-1100156754

Iznos temeljnog kapitala: 78.610.000,00 HRK, uplaćen u cijelosti.

KONTAKT: carnet@porschecroatia.hr

UVJETI KORIŠTENJA

Volkswagen AG pruža ovdje ponuđene usluge informiranja na temelju ovih općih uvjeta korištenja web stranice tvrtke Volkswagen AG.

1. Napomena sukladno smjernici 1999/94/EG za potrošnju goriva i emisije CO2

Navedene vrijednosti utvrđene su prema zakonski propisanim postupcima mjerenja. Podaci se ne odnose na pojedinačno, individualno vozilo i nisu sastavni dio ponude, već isključivo služe za usporedbu različitih tipova vozila. Potrošnja goriva i emisije CO2 nekog vozila ne ovise samo o učinkovitom iskorištavanju goriva putem vozila, već na njih utječu i ponašanje vozila u vožnji i drugi netehnički čimbenici (npr. okolni uvjeti). Dodatna oprema i pribor (dogradni dijelovi, gume, itd.) mogu promijeniti relevantne parametre vozila, kao što su primjerice težina, otpor pri kotrljanju i aerodinamika, te pored vremenskih i prometnih uvjeta utjecati na vrijednosti potrošnje i voznih svojstava. Napomena sukladno smjernici 1999/94/EZ u trenutno važećoj verziji: dodatne informacije o službenoj potrošnji goriva i službenim specifičnim emisijama CO2 novih osobnih vozila možete pronaći u "Priručniku o potrošnji goriva, emisijama CO2 i potrošnji struje novih osobnih vozila", koji je besplatno dostupan na svim prodajnim mjestima te kod tvrtke DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 Ostfildern ili na stranici www.dat.de.

2. Pružanje i jamčenje usluga informiranja

Informacije, koje pronađete na ovim web stranicama, tvrtka Volkswagen AG je pažljivo prikupila i one su Vam dostupne uz godišnju prosječnu raspoloživost od 97,5 %. Informacije nisu obvezujuće. Tvrtka Volkswagen AG ne preuzima nikakvo jamstvo za rezultate, koji se mogu postići korištenjem informacija, osobito s obzirom na točnost, aktualnost i potpunost niti za to da će kvaliteta informacija odgovarati Vašim željama i zahtjevima. Ako ih pronađete na web stranicama tvrtke Volkswagen AG, podatke o vozilima treba smatrati približnima. Pridržavamo pravo na izmjene u konstrukciji i isporuci, promjene uvjeta prodaje novih vozila te promjene cijena. Tvrdnje u vezi s cijenama i serijskom opremom, zakonskim, pravnim i poreznim propisima i posljedicama vrijede samo za Saveznu Republiku Njemačku. Na slikama su također sadržani pribori i dodatna oprema, koji ne pripadaju serijskom opsegu isporuke. Dio informacija ponuđenih s ovim uslugama prenosi uvjerenje menadžmenta marke Volkswagen. Ako se kod ovih informacija radi o tvrdnjama usmjerenim na budućnost, to će se u pravilu naglasiti upotrebom riječi "očekivati", "planirati", "namjeravati" ili drugih pojmova. S obzirom da budući razvoji podliježu različitim i često nepredvidljivim čimbenicima, nemoguće je zajamčiti točnost tvrdnji usmjerenih na budućnost. Aktualizaciju ovih tvrdnji menadžment će izvršavati prema vlastitom nahođenju. Burzovne i ekonomske informacije, koje su prikazane i stavljene na raspolaganje, tečajevi, indeksi, cijene, vijesti, opći podaci o tržištu, itd. namijenjeni su isključivo informiranju posjetitelja internetskih stranica marke Volkswagen i ne predstavljaju nikakvo investicijsko savjetovanje niti neki drugi oblik preporuke. U slučaju da web stranice sadrže preporuke analitičara, tvrtka Volkswagen AG ne preuzima nikakvo jamstvo, osobito ne za točnost i potpunost pretpostavki i zaključaka, na kojima se ove preporuke temelje. Ove informacije provjerite molimo prije bilo kakvog korištenja. Obvezujuće tvrdnje moguće je dati samo za konkretne upite.

3. Posebne usluge informiranja

Uvažite molimo da neke usluge informiranja i komunikacijske usluge na web stranicama tvrtke Volkswagen AG, koje su postavljene putem posebnih portala, dodatno podliježu uvjetima korištenja dotičnog portala.

4. Usluge partnera

Neke usluge informiranja pružaju naši partneri. Uvažite molimo da za ove usluge vrijede uvjeti poslovanja naših partnera te da s prihvaćanjem njihovih web stranica na web stranicama tvrtke Volkswagen AG nije povezana nikakva preporuka ili jamstvo. Za ove sadržaje tvrtka Volkswagen AG nije odgovorna. Kod ovih providera se ne radi o pomoćnicima tvrtke Volkswagen AG u pružanju usluga.

5. Poveznice na stranice trećih osoba

Web stranice tvrtke Volkswagen AG sadrže poveznice na web stranice, kojima upravljaju treće osobe. Tvrtka Volkswagen AG ne prihvaća stranice trećih osoba dostupne preko poveznica niti je odgovorna za njihove sadržaje.

6. Dopušteno korištenje usluga

Prilikom korištenja trebate uvažiti autorska prava, prava na zaštitu imena i žigovna prava te ostala zaštitna prava trećih osoba. Zaštićene su primjerice kompletne web stranice tvrtke Volkswagen AG uključujući prikazane slike, glazbu i marke, kao što su "Volkswagen" i "Golf". Isto vrijedi i za zaštitna prava naših društava koncerna. Ove web stranice i ove uvjete korištenja ne treba shvatiti kao odobrenje licence ili nekog drugog prava na zaštitna prava tvrtke Volkswagen AG. Ovime se obvezujete da ćete spriječiti svaku zloupotrebu usluga, posebno da nećete izbjegavati nikakve sigurnosne mjere u sklopu usluge informiranja, da nećete koristiti nikakvu opremu niti aplikacije, koje dovode ili mogu dovesti do oštećenja opreme ili do prestanka funkcioniranja tvrtke Volkswagen AG, osobito uslijed promjena fizičke ili logičke strukture servera ili mreže tvrtke Volkswagen AG ili drugih mreža te da nećete integrirati usluge informiranja ili dio njih u druge web ponude, ni privatne ni komercijalne, niti da ćete usluge koristiti u komercijalne svrhe.

7. Suglasnost s postavljanjem kolačića (engl. cookies)

Prilikom posjeta naših web stranica Volkswagen AG postavlja kolačiće. Primjenu i opseg kolačića možete sami odrediti pomoću Vaših postavki računala (obično u internetskom pretraživaču, npr. Internet Explorer, dodatne informacije potražite u području Tehničkih zahtjeva). Volkswagen AG pretpostavlja da se slažete s postavljanjem kolačića ako to dopušta Vaš pretraživač. Glede zaštite podataka pogledajte molimo našu izjavu o zaštiti podataka.

8. Poveznice na stranice tvrtke Volkswagen AG

Postavljanje poveznica na početnu web stranicu marke Volkswagen, kao što je primjerice www.volkswagen.de, dopušteno je ako poveznica vodi do potpuno novog učitavanja stranice, na koju poveznica upućuje, a da se pri tome ciljna stranica ne otvara u okviru (engl. frame), zatim ako se Volkswagen AG u roku od 24 sata nakon postavljanja poveznice obavijesti putem e-maila na adresu links@vw-online.de, ako kod kreiranja poveznice bude jasno da se radi o poveznici/ ako se na stranici s poveznicom koristi riječ "Poveznica na Volkswagen AG" ili naslov odgovarajuće stranice tvrtke Volkswagen AG, na koju poveznica treba uputiti, u kombinaciji s riječi "Poveznica na Volkswagen AG". Za poveznice, koje odstupaju od navedenog, potrebna je suglasnost tvrtke Volkswagen AG prije njihovog postavljanja. Volkswagen AG pridržava pravo na zabranu postavljanja poveznica unatoč poštivanju prethodno navedenih obveza.

9. Odgovornost

Volkswagen AG odgovara za predumišljaj, grubi nemar prema Zakonu o jamstvu proizvođača i za jamstva, koja je Volkswagen AG izričito dao. Za jednostavni nemar Volkswagen AG odgovara samo pri povredi bitne obveze, pri čemu se visina naknade štete tj. njezin ukupni iznos ograničava na predvidivu štetu.

10. Sigurnost kod slanja poruka tvrtki Volkswagen AG

Želite li tvrtki Volkswagen AG poslati e-mail preko Vašeg privatnog e-mail računa, tada biste trebali uzeti u obzir da zbog tehničke strukture interneta morate poduzeti vlastite mjere opreza kako biste zajamčili povjerljivost i integritet sadržaja e-maila. U tu svrhu možete primjerice koristiti uobičajeni softver za kodiranje dostupan na tržištu. Želite li poslati e-mail izravno preko kontakt obrasca tvrtke Volkswagen AG, tada biste trebali uzeti u obzir da se ovi podaci prenose u nekodiranom obliku i da sukladno tome nije moguće zajamčiti povjerljivost i integritet sadržaja e-maila.

11. Promjena opsega usluga i uvjeta korištenja

Volkswagen AG pridržava pravo na proširenje i smanjenje usluge ili dijela usluge ili na promjenu funkcija u svakom trenutku. Brzi razvoj interneta zahtijeva povremene prilagodbe ovih uvjeta korištenja. Uvažite molimo aktualnu verziju uvjeta korištenja.

12. Mjerodavno pravo

Na korištenje usluga i ove uvjete korištenja primjenjuje se njemačko pravo uz isključenje njegovih odredbi međunarodnog privatnog prava.

IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA

Drago nam je što ste posjetili našu web stranicu i željeli bismo Vam zahvaliti na Vašem zanimanju za našu tvrtku, naše proizvode i našu web stranicu. Vaša privatnost prilikom posjećivanja naše web stranice iznimno nam je važna. Sukladno tome molimo da obratite pažnju na sljedeće informacije:

1. ANONIMNO PRIKUPLJANJE PODATAKA

Web stranice tvrtke Volkswagen AG načelno možete posjećivati, a da nam pri tome ne odajete svoj identitet. Mi dobivamo samo informaciju o nazivu vašeg pružatelja internetskih usluga, web stranici preko koje ste pristupili našim stranicama te o web stranicama koje ste kod nas posjetili. Ove informacije analiziraju se u statističke svrhe. Vaša anonimnost kao individualnog korisnika ostat će sačuvana.

2. PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke prikupljat ćemo samo ako nam ih stavite na raspolaganje, kao primjerice radi realizacije ugovora, prilikom ispunjavanja ankete ili registracije za personalizirane usluge. Kada se registrirate za personalizirane usluge marke Volkswagen, Vaši registracijski podaci će se, uz uvjet da ste za to dali Vašu suglasnost, obraditi u reklamne svrhe, u svrhu istraživanja tržišta i u svrhu kreiranja elektroničkih usluga u skladu s Vašim potrebama. Uz uvjet da za to postoji Vaša suglasnost, informacije koje ste pozvali prilikom posjeta Volkswagen portala koristit će se u svrhu kreiranja korisničkog profila kako bismo Vam ponudili reklamu posebno prilagođenu Vašim potrebama. Ovi podaci će se prenositi u šifriranom obliku kako bi se spriječila zloupotreba od strane trećih osoba.

3. UPOTREBA I DISTRIBUCIJA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci prikupljeni u okviru web stranica tvrtke Volkswagen AG koristiti će se bez Vaše suglasnosti isključivo u svrhu realizacije ugovora i obrade Vaših upita. Nadalje Vaši podaci će se koristiti u reklamne svrhe, u svrhu istraživanja tržišta i u svrhu kreiranja elektroničkih usluga tvrtke Volkswagen AG u skladu s Vašim potrebama samo ako ste za to prethodno dali Vašu suglasnost. Osobni podaci koristit će se za reklamu posebno prilagođenu Vašim potrebama samo ako za to postoji Vaša suglasnost. S obzirom da suglasnost s korištenjem Vaših podataka u prethodno navedene svrhe može obuhvaćati i prijenos Vaših podataka društvima Volkswagen koncerna i Volkswagen partnerima (trgovcima i servisnim radionicama) koje ste sami odabrali, Vaši se podaci mogu proslijediti i ovim stranama. Podaci se inače neće prosljeđivati trećim stranama. Vašu suglasnost možete naravno u svakom trenutku opozvati s budućim učinkom. U slučaju dodatnih pitanja o temi zaštite podataka kod tvrtke Volkswagen odgovore potražite molimo među često postavljenim pitanjima (FAQ). Osim toga možete dobiti informacije o Vašim podacima te poslati eventualne sugestije putem e-maila ili dopisa upućenog na sljedeću adresu:

Volkswagen AG Povjerenik za zaštitu podataka

Volkswagen AG

Poštanski pretinac 1886/1

38436 Wolfsburg

datenschutz@volkswagen.de

Molimo odaberite model:

e-up!
e-Golf
Golf GTE
Golf GTI
Golf GTD
Golf R
Golf Variant
Golf Sportsvan
Touareg
Touran
Polo
Passat
Passat GTE
Passat Variant
Passat GTE Variant
Passat Alltrack
Buba
Buba Cabrio
Golf Cabrio
Tiguan
Novi Tiguan
Sharan
Volkswagen CC
Jetta
Scirocco

Volkswagen gospodarska vozila:

Caddy
Transporter
Multivan
California
Caravelle

Molimo odaberite model:

e-up!
e-Golf
Golf GTE
Golf GTI
Golf GTD
Golf R
Golf
Golf Variant
Golf Sportsvan
Touareg
Touran
Polo
Passat
Passat GTE
Passat Variant
Passat GTE Variant
Passat Alltrack
Buba
Buba Cabrio
Golf Cabrio
Tiguan
Novi Tiguan
Sharan
Volkswagen CC
Jetta
Scirocco

Volkswagen gospodarska vozila:

Caddy
Transporter
Multivan
California
Caravelle