VOLKSWAGEN AG je delniška družba po nemškem pravu z glavnim sedežem v kraju Wolfsburg.

 

 

Predsednik uprave:

 

Herbert Diess

 

 

Upravni odbor:

 

Herbert Diess
Oliver Blume
Gunnar Killian
N.N. (kommissarisch Ralf Brandstätter)
Jochem Heizmann
Andreas Renschler
Rupert Stadler
Hiltrud D. Werner
Frank Witter

 

Poštni naslov:

 

Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg

Tel.: +49-5361-9-0

Faks: +49-5361-9-28282

 

Svetovanje strankam:

 

E-Mail: kundenbetreuung@volkswagen.de

Telefon: +49 1802 – 865 579 243 6

 

Družba VOLKSWAGEN AG je vpisana v register gospodarskih družb pri okrajnem sodišču Braunschweig pod št. HRB 100484.

Identifikacijska številka za DDV družbe VOLKSWAGEN AG je DE 115235681.

 

Družba Volkswagen AG na svojih spletnih straneh nudi informacijske storitve na osnovi teh splošnih pogojev uporabe Volkswagnovih spletnih strani.

1. OPOMBA GLEDE PORABE GORIVA IN EMISIJ CO2, SKLADNA Z DIREKTIVO 1999/94/ES

Navedene vrednosti so bile izmerjene skladno z zakonsko predpisanimi merilnimi postopki. Podatki se ne navezujejo na eno samo vozilo in niso sestavni del ponudbe, temveč so namenjeni zgolj primerjavi med različnimi tipi vozil. Na določanje porabe goriva in emisij CO2 posameznega vozila poleg njegove učinkovitosti porabe vplivajo tudi način vožnje in drugi netehnični dejavniki (npr. zunanji pogoji).

Dodatna in dopolnilna oprema (montažni deli, širše pnevmatike itd.) lahko spremenita relevantne parametre vozila, kot so npr. masa, kotalni upor in aerodinamika, ter vplivata na porabo goriva in vozne zmogljivosti.

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete v priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani volkswagen.si.

2. NUDENJE IN ZAGOTAVLJANJE INFORMACIJSKIH STORITEV

Informacije, ki jih najdete na teh spletnih straneh, je družba Volkswagen AG skrbno pripravila in so vam na letni ravni v povprečju na voljo 97,5 %. Informacije so nezavezujoče. Družba Volkswagen AG ne prevzema nikakršnega jamstva za rezultate, dobljene na osnovi objavljenih informacij, predvsem glede točnosti, aktualnosti in popolnosti teh informacij, oz. za to, ali kakovost teh informacij ustreza vašim potrebam in željam. Vsi podatki o vozilih, objavljeni na spletnih straneh družbe Volkswagen AG, so zgolj informativne narave. Informacije se lahko spremenijo zaradi spremembe konstrukcije in dobave, prilagoditve pogojev prodaje novih vozil in spremembe cen. Informacije o cenah in serijski opremi ter informacije, ki se nanašajo na zakonske, pravne in davčne določbe in predpise ter njihove posledice, veljajo samo za Zvezno republiko Nemčijo. Na slikah, predstavljenih na teh spletnih straneh, je lahko prikazana tudi dodatna in dopolnilna oprema, ki je na voljo za doplačilo. Del informacij, ki so na voljo s temi storitvami, odraža stališča vodstva družbe Volkswagen. Če te informacije vključujejo izjave o prihodnosti, jih praviloma izražajo besede, kot so "pričakovati", "načrtovati", "nameravati" ali drugi izrazi. Ker so dogodki v prihodnosti odvisni od različnih, pogosto nepredvidljivih dejavnikov, ne moremo prevzeti nikakršne odgovornosti za izjave o prihodnosti. Vodstvo bo te izjave aktualiziralo po lastni presoji. Prikazane in za prikaz pripravljene borzne in gospodarske informacije, tečaji, indeksi, cene, obvestila, splošni tržni podatki itd. so namenjeni izključno informiranju obiskovalcev Volkswagnovih spletnih strani in ne predstavljajo finančnega svetovanja ali drugačnih priporočil. Če spletne strani vsebujejo priporočila analitikov, družba Volkswagen AG ne prevzema nikakršne odgovornosti, predvsem tudi ne za pravilnost in popolnost domnev in sklepanj, na katerih temeljijo ta priporočila. Zato informacije preverite, preden jih na kakršenkoli način uporabite. Obvezujoče izjave je možno podati samo na konkretno zahtevo.

3. POSEBNE INFORMACIJSKE STORITVE

Upoštevajte, da za določene informacijske in komunikacijske storitve na spletnih straneh družbe Volkswagen AG, ki jih ponujajo posebni portali, dodatno veljajo pogoji uporabe ustreznega portala.

4. STORITVE PARTNERJEV

Nekatere informacijske storitve izvajajo naši partnerji. Upoštevajte, da za te storitve veljajo njihovi pogoji poslovanja in da z vključitvijo njihovih spletnih strani na spletne strani družbe Volkswagen AG ni povezano nikakršno priporočilo ali jamstvo. Za te vsebine družba Volkswagen AG ni odgovorna. Ti ponudniki niso izpolnitveni pomočniki družbe Volkswagen AG.

5. POVEZAVE NA SPLETNE STRANI TRETJIH OSEB

Spletne strani družbe Volkswagen AG vsebujejo povezave na spletne strani tretjih oseb. Družba Volkswagen AG si ne lasti spletnih strani tretjih oseb, do katerih je možno dostopati preko teh povezav, in za njihovo vsebino ne prevzema nikakršne odgovornosti.

6. DOVOLJENA UPORABA STORITEV

Pri uporabi upoštevajte avtorske pravice, pravice do uporabe imen in blagovnih znamk ter ostale varstvene pravice tretjih oseb. Zaščitene so na primer vse spletne strani družbe Volkswagen AG, vključno z objavljenimi slikami, glasbo in blagovnimi znamkami, kot sta "Volkswagen" in "Golf". To velja tudi za varstvene pravice Volkswagnovih koncernskih družb. Te spletne strani in pogoji uporabe ne pomenijo pridobitve licence ali druge pravice do varstvenih pravic družbe Volkswagen AG. Obvezujete se, da ne boste zlorabili storitev portala, zlasti da ne boste kršili varnostnih ukrepov informacijskih storitev; da ne boste uporabljali sistemov ali aplikacij, ki bi (lahko) poškodovali sisteme ali povzročili izpad delovanja portala družbe Volkswagen AG, zlasti zaradi sprememb fizikalne ali logične strukture strežnika ali omrežja družbe Volkswagen AG ali drugih omrežij; da informacijskih storitev ne boste delno ali v celoti integrirali v zasebne ali javne komercialne spletne ponudbe ali jih uporabljali v komercialne namene.

7. DOVOLJENJE ZA UPORABO PIŠKOTKOV (COOKIES)

Med uporabnikovimi obiski na naših spletnih straneh družba Volkswagen AG vstavlja piškotke. Z ustreznimi nastavitvami brskalnika lahko uporabnik sam določi uporabo in obseg piškotkov (za standardne spletne brskalnike, npr. za Internet Explorer, je več informacij v zvezi s tem na voljo v poglavju o tehničnih zahtevah). Družba Volkswagen AG izhaja iz predpostavke, da se uporabnik strinja z vstavljanjem piškotkov, če ima brskalnik nastavljen tako, da to omogoča. V zvezi z varovanjem podatkov si preberite našo izjavo o varovanju osebnih podatkov.

8. POVEZAVE NA SPLETNE STRANI DRUŽBE VOLKSWAGEN AG

Uporaba hiperpovezav na vstopni strani Volkswagnovih spletnih strani, kot je npr. www.volkswagen.de, je dovoljena, • če povezava vodi do spletne strani, ki se povsem na novo naloži, ne da se ciljna stran odpre znotraj okvira (frame) in • če je družba Volkswagen AG v 24 urah po objavi povezave o tem obveščena preko e-pošte na naslov links@vw-online.de, • poleg tega mora biti pri zapisu hiperpovezave jasno, da gre za takšno povezavo oz. da stran, na katero vas povezava preusmeri, vsebuje besedilo "Povezava do Volkswagen AG" ali naslov ustrezne spletne strani družbe Volkswagen AG, do katere vodi povezava, v kombinaciji z besedilom "Povezava do Volkswagen AG". Povezave, ki odstopajo od navedenih pogojev, mora pred objavo odobriti družba Volkswagen AG. Volkswagen AG si pridržuje pravico, da – kljub izpolnjevanju navedenih zahtev – zavrne vstavitev posameznih povezav.

9. JAMSTVO

Družba Volkswagen AG nosi odgovornost za naklepno ravnanje, hudo malomarnost – skladno z zakonom o odgovornosti za proizvode – in za vsa jamstva, ki jih izrecno daje družba Volkswagen AG. V primeru majhne malomarnosti prevzame družba Volkswagen AG odgovornost samo za kršenje bistvenih obveznosti, pri čemer je višina vsote odškodninskih zahtevkov omejena na višino predvidljive škode.

10. VARNOST PRI POŠILJANJU SPOROČIL DRUŽBI VOLKSWAGEN AG

Če želite s svojega osebnega e-poštnega računa poslati elektronsko sporočilo družbi Volkswagen AG, morate upoštevati, da morajo biti zaradi tehnične strukture interneta v zvezi z zagotavljanjem zaupnosti in celovitosti vsebine elektronskih sporočil izpolnjene nekatere zahteve. Uporabite lahko na primer standardno programsko opremo za kodiranje sporočil.

Če želite elektronsko sporočilo poslati neposredno iz kontaktne rubrike na straneh družbe Volkswagen AG, morate upoštevati, da se podatki prenašajo v nekodirani obliki in da zato ne moremo prevzeti jamstva za zaupnost in celovitost vsebine elektronskih sporočil.

11. SPREMEMBA OBSEGA STORITEV IN POGOJEV UPORABE

Družba Volkswagen AG si pridržuje pravico, da storitev ali poljubne dele storitve kadarkoli razširi, omeji ali spremeni. Zaradi izjemno hitrega razvoja interneta moramo te pogoje uporabe občasno prilagoditi. Prosimo, da upoštevate veljavno različico Pogojev uporabe.

12. IZBIRA PRAVNEGA REDA

Pri uporabi storitev in uveljavljanju teh pogojev uporabe se upošteva nemška zakonodaja, razen v primeru kolizije zakonov.

POGOJI UPORABE IN IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

Varovanju vaših osebnih podatkov med uporabo naših spletnih strani posvečamo veliko pozornosti. V nadaljevanju vam zato posredujemo informacije o zbiranju anonimnih in osebnih podatkov.

1. ZBIRANJE ANONIMNIH PODATKOV

Načeloma lahko spletne strani družbe Volkswagen AG obiščete, ne da bi nam razkrili svojo identiteto. Informacije, ki jih pri tem dobimo, so zgolj naziv vašega ponudnika internetnih storitev, spletna stran, ki ste jo pred tem obiskali, in strani, ki si jih ogledate pri nas. Te informacije uporabljamo samo za statistične namene. Vi kot posamezni uporabnik pri tem ostanete anonimni.

2. ZBIRANJE IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke pridobimo samo, če nam jih posredujete vi sami, na primer za pripravo pogodbe, anketo ali ob registraciji za personalizirane storitve. V okviru Volkswagnovih personaliziranih storitev se vaši registracijski podatki – pod pogojem, da ste podali svoje soglasje – uporabljajo za namene oglaševanja in tržnih raziskav ter za prilagojeno oblikovanje naših elektronskih storitev. Poleg tega se z vašim soglasjem informacije, do katerih dostopate med brskanjem po Volkswagnovih portalih, združujejo v uporabniški profil, na podlagi katerega vam lahko ponudimo oglaševanje, ki je prilagojeno vašemu osebnemu profilu. Ti podatki se prenašajo v kodirani obliki, da se prepreči zloraba s strani tretjih oseb.

3. UPORABA IN POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV

Brez vašega soglasja se osebni podatki, zbrani v okviru spletnih strani družbe Volkswagen AG, uporabljajo samo za pripravo pogodb in obdelavo vaših povpraševanj. Razen za navedeno, se bodo vaši podatki uporabljali za namene oglaševanja in tržnih raziskav ter za prilagojeno oblikovanje elektronskih storitev družbe Volkswagen AG samo pod pogojem, da ste za to podali svoje soglasje. Tudi za personalizirano oglaševanje bodo vaši podatki uporabljeni samo pod pogojem, da ste za to podali svoje soglasje. Ker soglasje za uporabo vaših podatkov v navedene namene lahko zajema tudi posredovanje teh podatkov družbam koncerna Volkswagen in vašim izbranim (trgovskim in servisnim) partnerjem Volkswagen, se vaši podatki lahko posredujejo tudi njim. Sicer pa se tretjim osebam vaši podatki ne posredujejo. Svojo izjavo o soglasju lahko seveda kadarkoli prekličete, pri čemer vaš preklic velja za naprej. Odgovore na nadaljnja vprašanja o tem, kako družba Volkswagen zagotavlja varovanje osebnih podatkov, boste našli v rubriki Najpogostejša vprašanja in odgovori. Poleg tega nam lahko vprašanja v zvezi z vašimi osebnimi podatki ali morebitne predloge kadarkoli pošljete na Volkswagnov kontakt za stranke na naslednji elektronski naslov:

info-datenschutz@volkswagen.de

Izberite svoj model:

e-up!¹
e-Golf²
Golf GTE³
Golf GTI⁴
Golf GTD⁵
Golf R⁶
Golf Variant
Golf Sportsvan
Touareg
Touran
Passat
Passat GTE⁸
Passat Variant
Passat GTE Variant⁹
Passat Alltrack
Beetle
Beetle Cabriolet
Tiguan
Novi Tiguan Allspace
Sharan
Jetta
Novi Polo

Gospodarska vozila Volkswagen:

Caddy
Transporter
Multivan
California
Caravelle

Izberite svoj model:

e-up!¹
e-Golf²
Golf GTE³
Golf GTI⁴
Golf GTD⁵
Golf R⁶
Golf
Golf Variant
Golf Sportsvan
Touareg
Touran
Passat
Passat GTE⁸
Passat Variant
Passat GTE Variant⁹
Passat Alltrack
Beetle
Beetle Cabriolet
Novi Tiguan Allspace
Sharan
Jetta
Novi Polo

Gospodarska vozila Volkswagen:

Caddy
Transporter
Multivan
California
Caravelle